Η Loresoft είναι μια ομάδα ανάπτυξης, στην οποία δουλεύουν 8 άτομα. Οι περισσότεροι είμαστε Έλληνες, ενώ έχουμε και δύο ακόμη συνεργάτες από το εξωτερικό. Η ομάδα έχει ως εξής:
- 1 Game Designer
- 1 Lead Developer
- 1 Assistant Game Designer/Level editor
- 4 Pixel Artists
- 1 Sound engineer

Επίσης, έχουμε ένα ακόμη μέλος για το Ρωσικό localization.
Προς το παρόν η Loresoft είναι σε στάδιο αναζήτησης publisher για το Katyusha. Το παιχνίδι το αναπτύσσουμε ως δεύτερη δουλειά μας.

Ελπίζουμε να σας αρέσει.